Öljyn- ja polttoaineen lisäaineet, suuttimien puhdistajat, vuodon pysäyttimet

Öljyn- ja polttoaineen lisäaineet, suuttimien puhdistajat, vuodon pysäyttimet
1. Moottori. Keskimäisellä ja suurella kuormituksella työskentelevässä moottorissa menettää myös korkealaatuinen öljy voitelun- ja suojaavat ominaisuudet muutaman tuhannen kilometrin jälkeen. Palotilasta lähtevät kaasut joutuvat öljyn ja vähenee öljyn voiteluominaisuudet. Käyttäen moottorin pesuainetta, auttaa see välttämään moottorin likaantumista, liiallisen hiilidioksidin muodustumisen ja odottamattomien moottorihäiriöiden vastaan. Saastuminen poistetaan jo alkuvaiheessa , ilman osia vahingoittamatta. Niin saavutetaan maks. puhtaus.

Öljyn puhdistusaineet palauttavat moottorin ja sylinterien puristuksen ja ne vähentää öljynkulutusta ja pidentää öljyn ikää. Vähentää venttiilinnostajista kuuluvan äänen, vähentävät vierintävastusta, lisäävät moottorin tehoa ja kestävyyttä, vähentävät moottorissa hiilidioksidin muodostumista.

Moottorin sisäiset puhdistusaineet

2. Öljyn vaihto. Käyttäen myös korkealaatuisia moottoriöljyjä, ei taka see moottorissa ja öljynkanavissa haitallisten aineiden laskeuman muodostumista. Vaihtamalla öljyn ilman moottorin puhdistamista, pysyvät epäpuhtaudet moottorissa. Uusi öljy alkaa jäljella olevia aineita liuottamaan, siitä johtuen öljynsuodattin likaantuu pian ja uusi öljy menettää sen voiteluominaisuudet. Käyttäen ennen öljynvaihtoa Motor Flushia, poistaa see suuren osa liasta, hajottaa kerääntynyt öljyn ja hiiliyhdisteitä (myös kampikammiosta). Uuden öljyn ja suodattimen työ on paljon tehokkaampi. Moottorin nopeapesu palauttaa puristuksen ja öljynpainen ylimmässä kollektorissa. Paranee lämmönjohtokyky. Öljyn hyödylliset ominaisuudet kestävät kauemmin ja moottorin käyttöikää pitenee.

Aikaväli tuotella näyttää sen käyttöaika. Sen jälkeen kun aine on lisätty moottorin on tärkeä antaa moottorin määrätyn aikan työskennellä (5, 10 tai 15 minuuttia). Sitten kun määräty aika on kulunut umpeen täytyy vanha öljy vaihta. Nopean mootorinpesun aikana (5, 10, 15 minuttia ) on autolla ajaminen kielletty. Nopea mootorinpesuaineita ei voi sekoita tavanomaisen mootorinpesun aineella, jota käytetään ajoneuvolla pesulla ajamisen aikana. Pesuaine takaa kerääntynyt aineiden irrottamiseen, pidentämällä moottorin osien luotettavuutta ja ikää. Moottorin hoitoaine- Metal Treatment SMT2 takaa luottavan puhtauden.

3. Moottorin öljyvuodot
Moottorin öljyvuoto on yleisin ja ennalta arvaamaton asia. Useimmissa tapauksissa, tapahtuu öljyvuoto etu- ja takavetonievelissa , venttiilikopan kannen tiivisten välillä, kampikammion alla tai jakohihnan kannen lähellä. Öljyvuodon sijaintia havaita ja virhe itse poistaa on melko monimutkaista, vaihta tiivistet see on hyvin aikaa vievää ja kallista. Tiivisten tiiviyden palauttamiseksi on suositeltava käyttää erityisiä lisäaineita, mikä pysäyttyvät öljyvuodon ilman moottorin purkamista.

Öljyn tiivistys  lisäainet palauttaavat moottorin, kampikammion ja venttiilikopan kannen tiivisteiden joustavuuden ja kestävyyden. Ehkäisevät niiden kuivumisen ja halkeilun, pidentävät käyttöikää, palautaavat niiden öljynpitävyyden.

moottorin öljyvuotojen poistajat

4. Ohjaustehostin
Hydraulisen öljyn laatu on erittäin tärkeä, laadusta riippuu hydraulisen pumppun ja ohjausjärjestelmän muiden elementien käyttöikää. Öljynvaihton aikana on tärkeä käyttää öljyä jota voi sekoittaa kaikien muiden öljyjen kanssa, koska öljynvaihton jälkeen jää aina osa vanhasta öljystä järjestelmään. Erityisesti tärkeä on täma, kun ei tiedetä , millaista öljyä ennen on käyttetty.
Ohjaustehostimen järjestelmä aineet

5. vaihteisto
Automaattivaihteistolla kaupungissa ajamalla menettää vaihteiston öljy suuren kuormituksen takia nopeasti sen suojaavat ominaisuudet ja seurauksena voi kytkimenlevy rikkoutua, vaikeutua vaihteiden vaihto, voivat rikkoutua tiivistet. Täman estämiseksi , on suositeltava käyttää Trans Extend With SMT² 10 000 km ajon jälkeen ja myös silloin, kun autoa ei ole 4-5 kuukautta käytetty. Kun vaihdelaatikkossa on öljyvuoto, voi pian kuunnella outoa melua. Tässä tapauksessa on suositeltava käyttää Trans Plus With SMT². Trans Flush tuotteiden Käyttö pidentää merkittävästi automaattivaihteistossa käytettävien öljyjen ikää ja parantaa vaihteiden vaihtoa. See poistaa automaattivaihteiston hydraulijärjestelmästä turvallisesti lian ja epäpuhtaudet, poistaa tiivisteiden öljyvuodon,  estää niiden kuivumisen ja halkeilun, puhdista johtokanavat , estää deformatsiooni muodostumista, parantaa tiivisteiden ja kumiosien elastisuutta . See myös vähentää melua, parantaa kulutuskestävyyttä ja luotettavuutta.

vaihteisto aineet

6. Moottorin polttoainejärjestelmä ja suuttimet
Yleisin ruiskutuksmootorien käyttöominaisuuksien heikkenemisen syyksi on suuttimien ja polttoainejärjestelmän tukkeutuminen. Tämä johtaa käynnistysongelmiin, kasvavan kulumiseen, moottorin nokeentumiseen, moottorin epätasainen työsenteluun. Sen välttämiseksi ja moottorin ikään pidentämiseksi  2-3 kertaa, suosittelevat asiantuntijat ruiskutusjärjestelmien puhdistukseen säännöllisesti käyttää bensiinilisäaineita.

Ruiskutusjärjestelmien puhdistus Palauttaa moottorin suorituskyvyn, tasoittaa kylmältä työskentelyn. Järjestelmiin kerääntynyt hiilen karstaa poistetaan järjestelmästä turvallisesti, paranee moottorin käynnistys.

ruiskutus suuttimien puhdistusaineet


7. Polttoainejärjestelmä
Yleiskäyttöiset (ruiskutuksen- ja kaasutinmoottoreissa) bensiiniin lisättävät aineet puhdistavat pakoventtiilit , palotilan, sytytystulpat, polttoianejärjestemät hiiliyhdisteistä ja noesta. Vähenee kuluminen ja pakokaasujen määrä. Kylmäkäynnin kierrokset tasoittuu, paranee moottorin käynnistäminen. Moottorin teho ja kiihtyvyys paranevat. Katalysaattori moottoreille, turbokompressoreile anturi ja harmitonta .

polttoainejärjestelmän puhdistajat bensiini

8. Dieselmootorin polttoainejärjestelmä
Dieselmoottoreiden polttoainejärjestelmän puhdistaja poistaa noenjäämät j alian suuttimeilta. Palauttu normaali polttoaineen virtaus. Palotila ja koko polttoainejärjestelmä pysyy puhtaana. Vähenee moottorin nakutus ja vähenee paine. Lisäaine auttaa estää korroosiota ja tuhoaa polttoainetankkista haitalliset bakteerit. Paranevat dynamiikka ja moottorin herkkyys.

Ennen lisäaineen käyttöä autola on huomattava usein käynnistyksen ongelmat, moottori voi ylikuumentua , kampiakseli, männät tai kiertokanki voivat rikkoutua tai vääntyä, moottori voi savuttaa. Tehokas mahdollisuus moottorin työn normalisoimiseksi  on setaaniluvun nostajan lisääminen dieselpolttoaineen. Se tehostaa  polton. Hyvän lopputulokseen saavuttamiseksi riittää jo pienestä lisäaineen määrästä (0,25-0,5% Nostaa 3-6 yksikön setaaninlukua). Setaanin nostaja nostaa dieselpolttoaineen setaaniluka, parantamalla sen palamista . Paranee palaminen, vähenee nokeentuminen ja myrkyllisten aineiden eritys . Paranee käynnistys ja moottorin herkkyys.

polttoainejärjestelmän puhdistajat diesel